Facebook FanPage System12.pl - Lotto przez Internet
Oficjalna strona System12.pl na Google+
Mamy najniższe prowizje, a zamówienia przyjmujemy najdłużej ze wszystkich, aż do godziny 21:20
 


Lotto przez Internet

- Najniższe prowizje w całym Internecie !
aktualnosci lotto
28-09-2018
Kupony rozliczone !
Serwis naprawiony. Kupony rozliczone. Od teraz wszystko już działa jak należy. Najmocniej przepraszamy za problemy z tym związane. Na chwilę obecną można bez problemu korzystać z serwisu i wszystki..
13-09-2018
Błąd w serwisie
Zostaliśmy przez Państwa poinformowani o braku rozliczania kuponów w serwisie. W chwili obecnej poszukujemy przyczyny problemu. Prosimy o cierpliwość. Wszystkie kupony zostaną rozliczone przez serw..
01-12-2017
Prowizja 0% przez cały miesiąc
Szanowni Państwo, W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz występującymi obecnie problemami z dostępem do naszej strony i płatnościami zamierzamy oferować stawkę prowizji 0% do koń..

Regulamin System12.pl


I.

Postanonowienia ogólne1.) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego www.system12.pl, zwanego dalej System12.pl, stanowiąc jednocześnie umowę pomiędzy firmą TT INC, a klientem zwanym dalej Użytkownikiem.

2.) Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług Systemu12 firmy TT INC jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Zakładając konto Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jego postanowieniami i w pełni je akceptuje.

3.) Serwis internetowy System12.pl stanowi własność firmy TT INC.

4.) Organizatorem gier i loterii udostępnionych oraz obsługiwanych w serwisie System12.pl przez firmę TT INC jest Totalizator Sportowy sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 25,  03-728 Warszawa, zwany dalej Totalizatorem Sportowym. Sprzedaż losów (kuponów) w/w loterii i gier prowadzona jest przez kolektury Totalizatora Sportowego.

5.) Firma TT INC nie jest organizatorem żadnej gry liczbowej, ani też takiej gry nie urządza. Firma nie prowadzi działalności w zakresie gier i zakładów, nie świadczy na rzecz któregokolwiek z organizatorów gier liczbowych usług reklamowych bądź promocyjnych, ani nie otrzymuje od któregokolwiek z organizatorów gier liczbowych żadnego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego.

6.) Klientem serwisu System12.pl może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia.

7.) W celu zostania użytkownikiem serwisu System12.pl, należy zapoznać się z regulaminem i założyć konto w serwisie. Po dokonaniu rejestracji, Użytkownik otrzymuje indywidualne konto, zwane kontem Użytkownika, dzięki któremu może logować się do serwisu i zlecać zamówienia na wykupienie kuponów w grach wskazanych w pkt. 9 niniejszego regulaminu.

8.) Przy użyciu w/w konta użytkownik uzyskuje dostęp i możliwość weryfikacji wszelkich informacji dotyczących stanu konta, posiadanych środków pieniężnych, gier w których uczestniczy/ł, a także historii wszystkich dokonanych transakcji (wpłaty i wypłaty środków pieniężnych na konto użytkownika oraz pobrane prowizje). Nadto, użytkownik, w każdej chwili, może zweryfikować numer swojego konta bankowego.

9.) Wszelkie dokonywane przez użytkownika wpłaty odnotowywane są na koncie użytkownika, w zakładce "moje finanse". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zlecenia wypłaty, jednakże wcześniej musi podać numer konta bankowego w swoim panelu. W pierwszej kolejności wypłata jest realizowana poprzez zwrot wcześniej wpłaconych depozytów przez Użytkownika za pośrednictwem systemu Przelewy24.

10.) Za pośrednictwem serwisu internetowego System12.pl, firma TT INC oferuje usługi w zakresie realizacji uczestnictwa użytkownika w grach Lotto, Mini Lotto, Multi Multi indywidualnie oraz grupowo, a także w grach darmowych.

11.) Na opłatę całkowitą, do poniesienia której zobowiązany jest użytkownik celem realizacji usługi, składa się opłata należna organizatorowi (Totalizator Sportowy) wyliczona zgodnie z regulaminem danej gry Totalizatora Sportowego, a także opłata serwisowa naliczana zgodnie z tabelą opłat.

12.) Płatności dokonywane są bezpośrednio ze środków pieniężnych zgromadzonych przez użytkownika na jego koncie. Użytkownik może wpłacić na w/w konto środki pieniężne poprzez szybkie płatności Przelewy24. Skorzystanie z szybkich płatności gwarantuje natychmiastowy dostęp do środków na koncie użytkownika - warunkiem jest to, że jego bank rozlicza transakcje 24 godziny na dobę. Godziny funkcjonowania banków można znaleźć tutaj : http://www.przelewy24.pl/cms,61,faq_czeste_pytania.htm?s=12#slide12


II.

Regulamin gry indywidualnej1.) Na mocy niniejszego regulaminu firma TT INC zobowiązuje się do działania w imieniu Użytkownika w celu realizacji zdalnego uczestnictwa użytkownika w grach liczbowych Totalizatora Sportowego.

2.) Poprzez wypełnienie i opłacenie formularza kuponu, dostępnego w serwisie System12.pl, użytkownik zleca firmie TT INC : wypełnienie blankietu danej gry zgodnie z typowaniem zawartym na tym formularzu, przekazanie blankietu do kolektury Totalizatora Sportowego, zakup kuponu, bezpieczne przechowanie kuponu, weryfikację kuponu pod względem wygranych, a także przekazanie na konto Użytkownika środków pieniężnych z ewentualnej wygranej.

3.) Wypełnienie formularza kuponu następuje zgodnie z zasadami i regulaminem danej gry. Poniżej linki do regulaminów gier Totalizatora Sportowego :
a) Lotto - http://www.lotto.pl/sites/default/files/pdf/lotto/Regulamin_LOTTO_2011.pdf
b) Mini Lotto - http://www.lotto.pl/sites/default/files/pdf/mini_lotto/Regulamin_MINI_LOTTO_2011.pdf
c) Multi Multi - http://www.lotto.pl/sites/default/files/pdf/multi_multi/Regulamin_Multi_Multi_2010.pdf

4.) Z jednego formularza możliwe jest utworzenie, opłacenie i przekazanie do kolektury tylko jednego blankietu (na jednym blankiecie istnieje możliwość dokonania dowolnej ilości zakładów zgodnie ze wzorami blankietów Totalizatora Sportowego), na najbliższe losowanie, wskazane z wykorzystaniem zegara na stronie głównej serwisu System12.pl . Zaznaczyć należy, iż kupon Multi Multi realizowany jest zawsze na wieczorne losowanie o 21:40 jako pierwsze. Zlecenia dokonane i opłacone po wskazanej na stronie głównej godzinie traktowane są jako złożone dnia następnego i powodują przeniesienie zlecenia na następny dzień.

5.) Każdy formularz musi być indywidualnie opłacony. Formularz jest drukowany i przekazywany do kolektury Totalizatora Sportowego tylko po dokonaniu przez Użytkownika opłaty całkowitej, przy czym opłata ta następuje bezpośrednio ze środków pieniężnych zgromadzonych na koncie Użytkownika.

6.) Każdy wypełniony formularz do gry otrzymuje w serwisie System12.pl unikalny numer.

7.) Użytkownik ma możliwość osobistego wyboru liczb lub za pomocą generatora (przy użyciu przycisku „Chybił trafił”).

8.) Serwis internetowy System12.pl umożliwia użytkownikom wzięcie za swoim pośrednictwem udziału w ramach gry indywidualnej w następujących grach liczbowych :
a) Lotto – wybór ilości losowań od 1 do 10, ilości liczb od 6 do 12, ilości zakładów od 1 do 8 oraz czy gra w opcji z Plusem lub bez.
b) Mini Lotto - wybór ilości losowań od 1 do 10, ilości liczb od 5 do 12 oraz ilość zakładów od 1 do 8.
c) Multi Multi - wybór ilości losowań od 1 do 14 lub 28, ilości liczb od 1 do 10, wysokości stawki od 1 do 10 oraz czy gra w opcji z Plusem lub bez.

9.) Użytkownik ma możliwość kontroli realizacji usługi poprzez nadzór statusu, który w zależności od etapu realizacji przyjmuje następujące formy :
a) opłacony – status ten oznacza, że zlecenie usługi zostało zapisane w systemie i oczekuje na moment, kiedy pracownik serwisu manualnie wydrukuje je na blankiet gry. Status ten świadczy o tym, że kupon został jedynie opłacony i nie bierze jeszcze udziału w grze organizowanej przez Totalizator Sportowy.
b) w drodze do kolektury – poprzedni status zmienia się na ten w chwili, kiedy personel firmy wydrukuje blankiet gry i jedzie do kolektury, aby go wykupić. W tej chwili klient może być już pewien, że ktoś opiekuje się jego zleceniem i w najbliższym czasie jego zamówienie zostanie w pełni zrealizowane. Status ten świadczy o tym, że kupon lada chwila pojawi się fizycznie w rękach personelu, jednak wciąż nie bierze on udziału w grze.
c) w grze – zaraz po powrocie pracowników z kolektury Totalizotora Sportowego z wykupionym już kuponem gry ukazuje się klientowi taki właśnie status, który jednocześnie informuje klienta, iż jego zlecenie zostało w pełni zrealizowane. Teraz można spokojnie oczekiwać na losowania oraz sprawdzać czy padła jakaś wygrana. Status ten świadczy o tym, że kupon fizycznie znajduje się w naszej firmie i bierze on udział w najbliższych losowaniach.
d) archiwalny - w momencie, kiedy upłynie ważność kuponu, czyli weźmie on udział we wszystkich losowaniach, na które został wykupiony, status zmienia się na archiwalny. Status ten świadczy o tym, że kupon został już wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem, a ewentualne wygrane zostały przekazane klientowi i trafia on do archiwum.

10.) Właściciel serwisu pobiera 5% udziału z każdej wygranej jako opłatę za obsługę wygranej, przy czym, przy wygranych do 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przypadających na 1 uczestnika, odbywa się to automatycznie przez serwis, a powyżej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) podział następuje w oparciu o umowę potwierdzoną notarialnie.

11.) Kupon oraz wygrane stanowią własność użytkownika. Kupon, od momentu zakupu w kolekturze, jest przechowywany do 60 dni, licząc od dnia następnego po dniu losowania, przez firmę TT INC. W przypadku stwierdzenia wygranej kupon jest wykorzystywany do odbioru wygranej.

12.) W okresie przechowywania kuponu w firmie TT INC użytkownik może wystąpić o skan swojego kupony ponosząc prowizję w wysokości 10 zł. Nie podlegają zwrotowi kupony, w których padła jakakolwiek wygrana w związku z przekazaniem ich w celu odbioru wygranej do kolektury lub oddziału Totalizatora Sportowego.


III.

Regulamin gry grupowej1.) Na mocy niniejszego regulaminu firma TT INC zobowiązuje się do zarządzania grupowym graniem, w ramach wspólnego udziału użytkowników w jednym lub wielu zakładach gier Lotto, Mini Lotto oraz Multi Multi.

2.) Wspólna gra odbywa się w systemach [liczba systemu, np. system 12 oznacza system skreślenia 12 liczb w jednym zakładzie, w odróżnieniu od standardu, gdzie skreśleniu ulega 6 liczb. System obejmuje zatem 12 liczb, z których wystarczy 6, aby uzyskać pełną wygraną (1 stopnia).

3.) Serwis System12.pl oferuje użytkownikom następujące możliwości gry :
a) W grze Lotto Użytkownik może wybrać kupony na 1, 3 lub 10 losowań, spośród następujących systemów : system 7 (21 udziałów), system 8 (84 udziały), system 9 (252 udziały), system 10 (630 udziałów), system 11 (1386 udziałów), system 12 (2772 udziały).
Podana w nawiasach ilość udziałów dla poszczególnych systemów dotyczy 1 losowania. Każde kolejne stanowią iloczyn ilości udziałów i liczby losowań (np. kupon system 12 na 3 losowania odpowiednio będzie wynosić 3 x 2772 udziały czyli łącznie 8316 udziałów). Serwis TT INC zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju kuponu z Lotto na kupon Lotto z opcją Plus w każdej chwili, z zachowaniem tych samych liczb, poprzez zwiększenie ilości udziałów potrzebnych do wykupienia kuponu.
b) W grze Mini Lotto Użytkownik może wybrać spośród następujących systemów: system 7 (26 udziałów), system 8 (70 udziałów), system 9 (157 udziałów), system 10 (315 udziałów), system 11 (577 udziałów), system 12 (990 udziałów).
c) Gra Multi Multi jest grą, w której nie ma opcji systemowej. Użytkownik może wybrać następujące opcje: na 28 losowań, z 10 liczbami i stawką 10 bez plusa (czyli kupon wynosi 700 udziałów) oraz na 28 losowań, z 10 liczbami i stawką 10 z plusem (kupon wynosi 1400 udziałów).

4.) Użytkownik przystępuje do gry w systemie poprzez wykup udziałów. Wygrana gracza jest proporcjonalna do nabytych udziałów w danym zakładzie określonej gry.

5.) Cena jednostkowa udziału wynosi 1,00 zł. Do każdego dokonanego zakupu udziału należy doliczyć prowizję w wysokości zgodnej z załączoną Tabelą opłat.

6.) W ramach wybranego systemu użytkownik może wykupić dowolną ilość udziałów. Przystępując do danego zakładu użytkownik staje się jego współwłaścicielem lub w szczególnym przypadku jego właścicielem (w chwili wykupienia 100% udziałów).

7.) Liczby do zakładów gier grupowych generowane będą na trzy różne sposoby :

a) zakład generowany - liczby będą losowo wybierane przez system i pokazywane w tabeli danego zakładu,
b) zakład statystyczny – liczby będą wybierane statystycznie według najrzadziej lub najczęściej występujących w danym okresie czasu i pokazywane w tabeli danego zakładu,
c) zakład na ”chybił trafił” - liczby będą pokazywane w tabeli, jako same zera, po czym te zera, przed losowaniem, zostaną zastąpione liczbami widniejącymi na wykupionym już kuponie na „chybił trafił”.

8.) Zakupione udziały przypisane do danego zakładu nie podlegają zwrotowi i oczekują na skompletowanie 100% udziałów danego zakładu.

9.) Użytkownik ma możliwość kontroli realizacji usługi poprzez nadzór statusu, który w zależności od etapu realizacji przyjmuje następujące formy :
a) opłacony (oczekuje) – status ten oznacza, że wykupiłeś udziały w grze grupowej i zostały one opłacone oraz zapisane w systemie. Zakład gry grupowej oczekuje teraz na wykupienie udziałów przez inne osoby, aż do wyprzedania ich w 100%, dopiero wówczas pracownik serwisu manualnie wydrukuje go na blankiet gry. Status ten świadczy o tym, że kupon został jedynie opłacony i nie bierze jeszcze udziału w grze organizowanej przez Totalizator Sportowy.
b) opłacony - status ten ma identyczne znaczenie jak powyższy z tą różnicą, że 100% udziałów zostało już wyprzedane pomiędzy klientów.
c) w drodze do kolektury – poprzedni status zmienia się na ten w chwili, kiedy personel firmy wydrukuje blankiet gry i jedzie do kolektury, aby go wykupić. W tej chwili klient może być już pewien, że ktoś opiekuje się jego zleceniem i w najbliższym czasie jego zamówienie zostanie w pełni zrealizowane. Status ten świadczy o tym, że kupon lada chwila pojawi się fizycznie w rękach personelu, jednak wciąż nie bierze on udziału w grze.
d) w grze - zaraz po powrocie pracowników z kolektury Totalizotora Sportowego z wykupionym już kuponem gry ukazuje się klientowi taki właśnie status, który jednocześnie informuje klienta, iż jego zlecenie zostało w pełni zrealizowane. Teraz można spokojnie oczekiwać na losowania oraz sprawdzać czy padła jakaś wygrana. Status ten świadczy o tym, że kupon fizycznie znajduje się w naszej firmie i bierze on udział w najbliższych losowaniach.
e) archiwalny - w momencie, kiedy upłynie ważność kuponu, czyli weźmie on udział we wszystkich losowaniach, na które został wykupiony, status zmienia się na archiwalny. Status ten świadczy o tym, że kupon został już wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem, a ewentualne wygrane zostały przekazane klientowi i trafia on do archiwum.

10.) Kupon zostaje przekazany do realizacji z chwilą wykupienia wszystkich udziałów danego zakładu. Zaznaczyć należy, iż kupon Multi Multi wykupywany jest zawsze na wieczorne losowanie o 21:40 jako pierwsze.

11.) Właściciel serwisu pobiera 5% udziału z każdej wygranej jako opłatę za obsługę wygranej, przy czym, przy wygranych do 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przypadających na 1 uczestnika, odbywa się to automatycznie przez serwis, a powyżej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) podział następuje w oparciu o umowę potwierdzoną notarialnie.


IV.

Regulamin gry darmowej1.) Na mocy niniejszego regulaminu firma TT INC umożliwia użytkownikom wspólny udział w kuponie darmowym, zakupionym przez firmę TT INC dla gry Lotto i Mini Lotto.

2.) Warunkiem przystąpienia do gry darmowej jest założenie przez Użytkownika konta w serwisie System12.pl oraz dokonanie chociaż jednej transakcji, polegającej na wykupieniu 1 zakładu Lotto, Mini Lotto, Multi Multi lub wykupienie 1 udziału w grach grupowych.

3.) Losowania gier darmowych odbywają się we wtorki, czwartki i soboty. Po losowaniu lista zgłoszonych do gry Użytkowników jest zerowana, a następnie zbierane są wpisy na kolejne losowanie.

4.) Zakupione w kolekturze kupony Lotto i Mini Lotto, które biorą udział w grze darmowej, są udostępnione do wglądu na życzenie zainteresowanego, zgłoszonego do udziału w grze.

5.) Wygrana wypłacana jest Użytkownikom w przypadku stwierdzenia wygranej pierwszego lub drugiego stopnia. Właściciel serwisu pobiera 5% udziału z każdej wygranej jako opłatę za obsługę wygranej, przy czym, przy wygranych do 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przypadających na 1 uczestnika, odbywa się to automatycznie przez serwis, a powyżej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) podział następuje w oparciu o umowę potwierdzoną notarialnie.


V.

Postanowienia końcowe1.) Wszystkie gry liczbowe odbywają się na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także na podstawie regulaminów Totalizatora Sportowego, znajdujących się na stronie www.lotto.pl

2.) Firma TT INC nie jest związana jakimkolwiek stosunkiem prawnym z organizatorem gier liczbowych, skutkiem czego nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z organizacją danej gry liczbowej. W związku z tym jakiekolwiek reklamacje, skargi, protesty i roszczenia użytkownika związane z jego udziałem w konkretnej grze liczbowej powinny być kierowane wyłącznie do właściwego organizatora gry liczbowej.

3.) Firma TT INC nie ponosi wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w związku z udziałem użytkownika w konkretnej grze liczbowej.

4.) Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie mailingu oraz przetwarzanie danych osobowych przez firmę TT INC. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, a także edycji i usunięcia następujących danych przekazanych podczas rejestracji konta : numer telefonu, hasło oraz numer konta bankowego. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych firma TT INC może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika. Konto użytkownika może zostać zlikwidowane również na prośbę użytkownika.

5.) Firma TT INC dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w funkcjonowaniu serwisu lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy TT INC.

6.) Jeśli z przyczyn losowych lub siły wyższej personel serwisu System12.pl nie zrealizuje usługi oraz nie dokonana zakupu kuponu w kolekturze, mimo przyjęcia od użytkownika płatności za formularz, płatność jest zwrotnie doliczana do konta użytkownika.

7.) Firma TT INC nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.

8.) Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą konta Użytkownika. W przypadku notorycznego naruszania regulaminu firma TT INC ma prawo usunąć konto użytkownika.

9.) Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja opublikowana na niniejszej stronie. Firma TT INC zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.

10.) Wnioski, uwagi, skargi odnośnie funkcjonowania usług można składać za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.system12.pl


Tabela opłat System12.pl


Oferujemy najniższe prowizje na tego typu usługi w Internecie. Nigdy nie doliczamy opłat przy zasileniu konta środkami pieniężnymi. Kwota, którą wpłacasz jest w pełni do Państwa dyspozycji.

1.) Opłata serwisowa za obsługę jednego formularza gry, dotyczącego :
a) jednego zakładu prostego – 0,50 zł*
b) dwóch zakładów prostych lub jednego zakładu prostego na dwa losowania – 1,00 zł*
c) trzech zakładów prostych lub jednego zakładu prostego na trzy losowania – 1,50 zł*
d) czterech zakładów prostych lub jednego zakładu prostego na cztery losowania – 2,00 zł*
e) pięciu zakładów prostych lub jednego zakładu prostego na pięć losowań – 2,50 zł*
f) sześciu zakładów prostych lub jednego zakładu prostego na sześć losowań – 3,00 zł*
g) siedmiu zakładów prostych lub jednego zakładu prostego na siedem losowań – 3,50 zł*

*W przypadku ogłoszenia kumulacji Lotto mniejszej lub równej 4 000 000 zł prowizja wyniesie 0 zł bez względu na ilość zamawianych zakładów lub kuponów (dotyczy Lotto, Mini Lotto oraz Multi Multi).

2.) Maksymalna opłata serwisowa za obsługę jednego formularza gry, niezależnie od ilości zakładów, ilości losowań lub systemu gry to 3,50 zł + 1,5% od wartości kuponu w kolekturze.

3.) Opłata serwisowa za obsługę zakupu 1 udziału w grze grupowej to 0,23 zł.

4.) Opłata serwisowa za zlecenie wypłaty pieniędzy z serwisu na konto bankowe to 3,00 zł.